Stage
Geïnteresseerden zijn steeds welkom om stage te doen bij SOMIVAL. Deze stages kunnen slaan op het begeleiden van mensen met een handicap, medewerking aan de organisatie van activiteiten, alsook in het geven van trainingsvormen die passen binnen de sporten.
De periode en de duur van de stage wordt in overleg bepaald en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de stagiair en de school waar deze in opleiding is.
Uitgangspunt is dat de medewerking van de stagiair een bijdrage levert in de werking van de club en dat deze hierdoor de kans krijgt maximale praktische ervaring op te doen.
Geïnteresseerden voor een stage bij SOMIVAL dienen de INFOFICHE in te vullen en deze te bezorgen aan secretariaat@somival.be.
Aan de hand van de doorgekregen informatie wordt er dan contact opgenomen voor het maken van verdere afspraken.

Info- en Demonstratiesessie
Voor geïnteresseerde scholen, sportclubs, verenigingen, voorzieningen, dienstverlenende instanties, etc. organiseert SOMIVAL info-en demonstratiesessies over sport voor mensen met een handicap.
Naast een toelichting over de sport voor mensen met een handicap in het algemeen en de werking van SOMIVAL in het bijzonder, wordt door sportbeoefenaar(s) met een handicap toelichting gegeven over zijn/haar sportbeoefening met persoonlijke belevenissen en ervaringen.
Er kan ook een demonstratiesessie toegevoegd worden die aantoont hoe de sport in de praktijk beoefend wordt.
De doelstelling van deze info- en demonstratiesessies:

  • De doelgroep beter informeren omtrent de mogelijkheden om sport te beoefenen.
  • Een bijdrage leveren tot integratie van personen met een handicap om zo een grotere betrokkenheid in het maatschappelijk gebeuren te creëren.
  • Mensen motiveren om begeleider te worden binnen SOMIVAL.
  • Een positief beeld brengen omtrent sport en ontspanning voor mensen met een handicap.


De inhoud van de sessie wordt samengesteld in overleg met de geïnteresseerden, afhankelijk van het type van aanvraag, de verwachtingen en de beschikbare tijd.

Contactpersoon
Katrien Thys – 0477 62 54 25 – secretariaat@somival.be