Algemene Vergadering
SOMIVAL wordt bestuurd door een Algemene Vergadering die de leden van de Raad van Bestuur benoemt.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur benoemt de leden die instaan voor de uitvoering van de door de raad van Bestuur genomen beslissingen.

Dagelijks Bestuur
Enkele leden van de Raad van Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur dat instaat voor de dagdagelijkse organisatie van de club.